Ana Sayfa
Kurumsal
Çözümler
Hizmetler
İletişim
Dokümanlar
Bilgi Talep Formu

 
 
 
 

ERP Neden Gereklidir ?

ERP nin temel amacı işletmenin tüm iş süreçlerini tek bir platform üzerinde yöneterek veri bütünlüğünü sağlamaktır. Bu yaklaşım işlemelerin ERP den beklediği en önemli fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor.
Bunun temel sebebi şudur; hiç şüphesiz artık sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz, başka bir deyişle devir artık rekabet devri. İşletmeler yoğun rekabet ortamında iş süreçlerini daha verimli yöneterek sağlıklı analizler yapmaya mecbur. En küçük işletmenin bile kullandığı ERP sistemi rekabet gücünü artırır nitelikte.
 
Büyük küçük tüm işletmeler, büyüyen ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sağlıklı öngörüler ve olasılıkları göz önüne alarak simülasyon yapabilmek ve ortaya çıkan sonuçlara göre doğru karar verebilmek için ERP’ye ihtiyaç duyuyor. Bunun temel nedenlerini aşağıda sıralayabiliriz;
 
• Daha az maliyetle aynı ürünü veya hizmeti nasıl üretebilirim?
• Daha iyi planlama yaparak üretimi nasıl dengeleyebilirim?
• Stoklarımı ve maliyetlerimi anlık ve doğru olarak nasıl görebilirim?
• Mevcut ve doğru stoklarımla daha iyi malzeme ihtiyaç planlaması nasıl yapabilirim?
• Sevkiyatı iyi planlayarak termin tarihlerine nasıl uyabilirim?
• Tedarik zincirimi daha verimli nasıl yönetebilirim?
• Nakit akışını nasıl etkin yönetebilirim?
• Gelir gider analizleri ile bütçemi nasıl planlarım ve gerçekleşeni nasıl izleyebilirim?
• Çalışanlarımın iş birliğini nasıl arttırabilirim?
• ‘Müşteri Kraldır’ anlayışı ile müşteri ilişkilerini, satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri nasıl takip eder ve yönetirim?
• Belgelerimi raflarda, dosyalarda değil dijital ortamda nasıl saklayabilirim?
• İş süreç ve onaylarımı dijital ortamda nasıl yönetebilirim?
• Projelerimi nasıl planlar ve yönetirim?
 
Özetlemek gerekirse, bu ve benzeri birçok soru tüm işletmelerin ortak problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Klasik işletmelerde tüm birimler kendi süreçlerini farklı formatlarda tutar ve bu veriyi raporlamak için uzun zaman harcar. Günümüz işletmeleri ise tüm birim ve operasyonlarını tek bir yerde toplayan, daha hızlı ve verimli yönetim sağlayan ERP sistemlerine ihtiyaç duyar. 

Ana Sayfa | Kurumsal | Hizmetler | Bilgi Talep Formu | İletişim | Çözümler | Dokümanlar |
Copyright © 2009. Tüm Hakları Saklıdır.
design by: dr-ch