Ana Sayfa
Kurumsal
Çözümler
Hizmetler
İletişim
Dokümanlar
Bilgi Talep Formu

 
 
 
 

Bilişim Projeleri Yönetimi

Bir projenin yaşam döngüsü nasıl yönetilir. Etkili ve çalışan bir proje yönetimi için metodolojilerin görevlere ve organizasyona uygun olması gerekir.

Metodolojiyi anlamak için projenin yaşam döngüsüne bakmamız gerekir. Detaylı bir yaşam döngüsü organizasyonun ve projenin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır ve bunlar birbirine benzer unsurlardır.

Metodoloji Kategorileri
Proje yönetiminde (özellikle yazılım projelerinde) kullanılan metodoloji kategorilerini dört gruba ayırmak mümkündür:

1.Yaz (Kodla) ve Düzelt: Bu yaklaşım genellikle kaotik ve düzensiz ve plansızdır veya planlandıkları zaman kolayca bozulabilirler. Tahminler, zamanlamalar yapılmasa bile pratikte çok az gerçekleşirler.

2.Sıralı ve Düzenli: Proje ekibinin az ya da çok sıralı bir şekilde işleri takip ettiği iyi tanımlanmış ve detaylı prosedürlerin tanımlandığı projeler bu kategoride yer alır. İhtiyaçların analizi yapılır, gözden geçirilir ve onaylanır. Tasarım tanımlanır, gözden geçirilir ve onaylanır ve bu şekilde devam eder. Aşamalar arasında geribildirim yer alır. Geribildirimler de aynı şekilde önceden belirlenmiş işlemler tarafından sağlanır ve değişiklikler gözden geçirilerek onaylanır. Bu tip projelerde ilerlemeler belirli periyotlarda meydana gelen artışlar gibi düşünülebilir.

3.Yinelemeli (İterasyonlu) ve Düzenli: Bu kategorideki süreçler iyi tanımlanmış geliştiricilerin yinelemeli olarak uygulaması beklenilen ve çoğunlukla detaylı işlemleri içerir. Örneğin, başlangıçta detaylı olarak belirlenen gereklilikler sonradan ihtiyaç oldukça tanımlanabilir. Sistemin küçük bir parçası başlangıçta ortaya çıkarılır ve sonradan kısa aralıklarla yayınlanan sürümlerle geliştirilir. Rasyonel Bütünleştirme Süreci ve Kurumsal Bütüleştirme Süreci bu tür süreçlere örnektir.

Rasyonel Bütünleştirme Süreci çapraz- fonksiyonel projelerle çok iyi çalışır. Altı uygulama içerir:

 • Gereksinimlerin yönetimi, 
 • Yazılım değişikliklerinin kontrolü, 
 • Tekrarlamalı yazılım geliştirme, 
 • Bileşen temelli mimari kullanma, 
 • Görsel modelleme yapma, 
 • Kaliteyi test etme. 

Aslında yazılım projelerinin yönetimi için geliştirilmesine rağmen esnek tasarımı nedeniyle büyük e-İş dönüşüm projeleri için uygulanabilir.

4.Çevik : Projelerde insan odaklı bir yaklaşımı içerir. İnsanların değişime etkin bir şekilde karşılık vermesini sağlar. Bu da bu projeden fayda sağlayacak olanların ihtiyaçlarını karşılayabilen çalışma ortamlarının yaratılmasına imkan verir. Bu kategoride süreçler üst düzeyde tanımlanır. Özelliğe Dayalı Geliştirme Modeli ve Ekstrem Metodolojisi bu kategorideki süreçlere birer örnektir.

Özelliğe Dayalı Geliştirme Modeli, yönlendirilen kısa tekrarlamalı bir yazılım geliştirme metodolojisi olarak 5 süreci içerir:

 1.   Bütünüyle bir modeli geliştirme,  
 2. Özellik listesini oluşturma,
 3. Özelliklerin planı,
 4. Özellikleri tasarlama,
 5. Özellikleri gerçekleştirme,

Bu modelin işlevlerinin basitliginin bir yararlı özelligi, yeni elemanların kolaylıkla ekibe katılabilmesidir. Bu yöntem, şık ve dikkate değer sonuçlar üretir. İlave olarak, metot planlama stratejilerini içerir ve hatasız bir ilerleme izleme saglar.

Ekstrem Metodoloji; “Hafif” metodolojilerden en iyi bilinendir. Küçük, aynı yerde yerleşik takımlarda çok iyi çalışır. Metodun temel uygulaması, tekrarlama içeren hızlı uygulama geliştirme metodlarına benzer. Bu iki haftalik dilimleri, sık güncellemeleri, teknik özellikleri ve işin bölünmesini içerir.

Ekstrem metodolojinin 4 anahtarı vardır:

 1. İletişim
 2. Geri Bildirim
 3. Basitleştirme
 4. Cesaret

Bu metodolojinin diğer metodolojiler arasındaki gözlenen farkı testlerde güçlü olmasıdır. Test bütün geliştirmelerde temel noktadır. Ekstrem Programcıları, yazılım kodu geliştirirken test programları da yazmak zorundadır.

Ekstrem, küçük geliştirme ekiplerinin, çabuk ürün verme ve değişimleri için tasarlanmıştır. Ekstrem, küçük ve aynı yerdeki geliştirme ekibinin günümüzün hızlı geliştirme ortamında etkin biçimde çalışmasını sağlayacak minumum uygulama kümesi sunar.

Herbir metodoloji farklı bir düşünce kümesine karşılık gelir.

Yaz ve Düzelt metodu kovboylar gibi az bir rehberlik ile bağımsız çalışmayı tercih eden geliştiricilere hitabeder. Bazen bu yöntemle iyi çalışmalar yapılsa bile gerçekte, çoğunlukla ekip çalışmasına uygun değildir, başarı oranı düşüktür.

Sıralı ve Düzenli metodu, anlaşılması ve yönetimi basit bir yaklaşım arayan yöneticiler için uygundur. Özellikle sıkı düzenlemelerin ve bürokrasinin yoğun olduğu sektörlerde kullanılır.

Yinelemeli ve Düzenli metodu ise bürokrasiye dayanıksız fakat risklere de açık süreçlerde kullanılır. Yinelemeli süreç geliştirme risklerini azaltır fakat yönetimi zordur. Çevik ise nispeten daha yeni bir yaklaşımdır.

 

Ana Sayfa | Kurumsal | Hizmetler | Bilgi Talep Formu | İletişim | Çözümler | Dokümanlar |
Copyright © 2009. Tüm Hakları Saklıdır.
design by: dr-ch