Ana Sayfa
Kurumsal
Çözümler
Hizmetler
İletişim
Dokümanlar
Bilgi Talep Formu

 
 
 
 

Proje Yönetimi

 Projelerin öznel niteliklerinden dolayı yönetilmeleri hiç de kolay değildir. Başarılı projeyi, zaman, bütçe, kalite kaygısı gütmeksizin bir şekilde tamamlanmış proje olarak değil, “hedeflediği sonuçları, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde gerçekleştirebilen proje” olarak görüyoruz. Bu açıdan bakarsak, ne yazık ki ülkemiz başarısız projeler cenneti haline gelmiştir.


Oysa, Projeler yarar üretme adına büyük iyileşmeler, sıçramalar yaptırabilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla, başarılı kurumların ve başarılı yöneticilerin; proje geliştirme, doğru projeyi seçme ve projeyi başarıyla tamamlama becerilerine sahip olması bir zorunluluktur. Ne yazık ki ülkemizde bu beceriye sahip kurum ve yönetici sayısı pek azdır.


Projeler Yürütülürken Kuruluşların En Çok Karşılaştıkları Sorunlar


Maliyet planlamasında sapmalar %40.3
Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar %21.1
Ekip çalışmalarında sorunlar %18.9
Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar %16.7
Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar %14.4
Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar %14.4
Planlama aşamasında sorunlar %12.2
Kapasite ayarlamasında sorunlar %10.0
Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9
Diğer %6.7


Proje Çalışmaları Sırasında Ortaya Çıkan Sapmaların Kaynakları


Ekonomik konjonktür (özellikle enflasyon), organizasyon ve mütahite bağlı sapmalar %32.5
Neden gösterilmemiş %23.2
Hedeflerin gerçekçi konamamsı %14.0
Kısıtlı Kaynaklar,yetersiz stoklar %14.0
Bürokratik engeller %9.3
Yönetimden kaynaklanan sorunlar %7.0


Firmalarca sorunların çözümleme yöntemleri


Yanıt yok %41.0
Ekip toplantıları %15.7
İlgili birikimlerin izlenmesi kontrolü %13.3
Dışarıdan danışmanlık alma %8.4
Bir üst yöneticiye başvuru %6.0
Projenin revizyonu %4.8
Elemanların eğitimi %3.6
Projenin askıya alınması %3.6
Diğer %3.6


Proje Yönetimi temel bilimler gibi kesin ve belirli kuralları olan bir bilim dalı değildir. Proje Yönetimi’nin teorisi başarılı uygulamalara ve deneyimlere dayanarak geliştirilmiştir. Atineva Proje Yönetiminde sahip olduğu teorik ve pratik birikimi müşterileri ile paylaşmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa | Kurumsal | Hizmetler | Bilgi Talep Formu | İletişim | Çözümler | Dokümanlar |
Copyright © 2009. Tüm Hakları Saklıdır.
design by: dr-ch